صفحه ها
دسته
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 22978
تعداد نوشته ها : 41
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
من آسمانی بودم آسمانی حادثه ای مرا به زمین کشاند دلتنگ پرواز شدم ، پرواز از خدا خواستم که مرا پرواز بیاموزد به من دو بال داد ،دوبال یکی را عقل نامید و دیگری را دل مرا پرواز داد ،پرواز به هرکجا پر کشیدم خسته و تنها با اندیشه ودل از او پرسیدم به کجا باید شد گفت بسوی من ، وکجا بهتر از من بال زنان و شادان پرسیدم مگر میشود ،آخر چگونه گفت رسولی می فرستمت نامه ای میدهمت رسولم را گرامی دار راه نشانت میدهد طریق پرواز بسوی ما در نامه است نامه را عمل کن که مشتاق توایم ،مشتاق حال ای پرندگان بیاید  تا پرواز کنیم پرواز وقت پرواز است پرواز
دسته ها : عرفان - زندگی
X